Archiwum projektów

Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych

Informacje o projekcie

Tytuł projektu:: „Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych”
Numer projektu: POIG.02.03.02-00-043/10

Koordynator Merytoryczny Projektu w IAE: mgr Anna Sokólska-Majchrzak
Jednostka prowadząca projekt: Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Źródło finansowania projektu: Projekt „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 2, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.
Okres realizacji Projektu : 1.10.2010 - 31.03.2014
Okres realizacji Projektu w IAE PAN : 01.01.2011 - 31.12.2013

 Kontakt: Anna Sokólska-Majchrzak
    - e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
    - telefon +4822 6202881 w. 175

 

Wykonawcy

Jednostki zaangażowane w projekt:

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Zakład Badania Ssaków PAN
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN  
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  im. Stanisława Leszczyckiego PAN
 • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 • nstytut Języka Polskiego PAN
 • Instytut Matematyczny PAN
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 • Instytut Slawistyki PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych PAN
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN - jednostka wiodąca

Charakterystyka

Cel główny projektu:

Projekt polega na utworzeniu ogólnodostępnego w sieci Internet, ponadregionalnego, interdyscyplinarnego, pełnotekstowego oraz w pełni przeszukiwalnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa  kulturowego wytypowanych ze zbiorów 16 Instytutów naukowych tworzących Konsorcjum, które zostało powołane do realizacji Projektu.

Cele szczegółowe projektu:

 • modernizacja i konsolidacja infrastruktury naukowo-badawczej 16 instytutów naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki
 • zwiększenie cyfrowych zasobów sieci Internet o treści wydawanych przez członków Konsorcjum publikacji naukowych
 • zwiększenie dostępności do wyselekcjonowanych ze zbiorów Instytutów cennych dla kultury polskiej i europejskiej publikacji o walorach historycznych
 • upowszechnienie i promocja polskiej nauki i kultury w świecie
 • wsparcie edukacji na odległość i umożliwienie dostępu do cennych publikacji szerokiemu gronu odbiorców
 • zabezpieczenie cennego dorobku naukowego: książek, czasopism oraz dokumentacji badań poprzez zbudowanie Archiwum Instytutów

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

 • uzupełnienie infrastruktury informatycznej i technicznej członków Konsorcjum
 • wypracowanie rozwiązań merytorycznych i prawnych dotyczących procesu digitalizacji publikacji
 • utworzenie 5 specjalistycznych pracowni digitalistycznych wyposażonych w specjalistyczne skanery i obsługujących członków Konsorcjum
 • przygotowanie zaplecza kadrowego (zatrudnienie nowej kadry oraz szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w celu prawidłowej realizacji Projektu
 • utworzenie jednej bazy danych, posadowionej na wspólnym serwerze, zlokalizowanym w jednym z Instytutów będącego członkiem Konsorcjum
 • utworzenie profesjonalnego cyfrowego Archiwum Instytutów opartego m.in. na dwóch serwerach z macierzami
 • działania promocyjno-informacyjne

 

Home Archiwum projektów Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych