Archiwum projektów

Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim

Wykonawcy

Osoby zaangażowane w projekt:

Charakterystyka

Cel główny projektu:

Celem realizowanego projektu jest zbadanie sposobów posługiwania się drobnymi przedmiotami kultu religijnego w późnośredniowiecznej Polsce (sznury modlitewne, figurki i obrazki dewocyjne, biżuteria religijna) oraz przedmiotami związanymi z prywatnymi praktykami religijnymi (ołtarze przenośne). Dewocjonalia są rozumiane jako materialne przejawy przeżyć natury religijnej, osobistego doświadczenia religijnego i sposobów nawiązywania kontaktu z sacrum. Posługiwanie się tego typu przedmiotami było również komunikatem społecznym (manifestacja religijności, pozycji społecznej, budowa prestiżu, ostentacja). Tematyka projektu wpisuje się w obszary zainteresowań historii religijności, historii kultury materialnej oraz historii społecznej.

Publikacje

  • Sznury modlitewne - z dziejów praktyk dewocyjnych na ziemiach polskich w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności (z kilkoma przykładami z Europy Środkowej), s. 148-167, w: Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Zabrze 2011 (Kultura Europy Środkowej) s. 148-167;

 

Home Archiwum projektów Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim