Archiwum projektów

Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu R17 0014 06/2009

Kontakt:

 • e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • telefon 608 556672

Wykonawcy

Jednostki zaangażowane w projekt:

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Osoby zaangażowane w projekt:

 • Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz
 • Zakres obowiązków: główny wykonawca
 • Imię i nazwisko: Dr hab. Jacek Kabaciński
 • Zakres obowiązków: wukonawca
 • Imię i nazwisko: Dr hab. Michał Kara
 • Zakres obowiązków: wykonawca

 • Imię i nazwisko: Dr Iwona Okuniewska- Nowaczyk
 • Zakres obowiązków: wykonawca

 • Imię i nazwisko: Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka
 • Zakres obowiązków: wykonawca
 • Imię i nazwisko: Dr Joanna Koszałka
 • Zakres obowiązków: wykonawca
 • Imię i nazwisko: Dr Przemysław Bobrowski
 • Zakres obowiązków: wykonawca
 • Imię i nazwisko: Dr Maciej Jórdeczka
 • Zakres obowiązków: wykonawca
 • Imię i nazwisko: Mgr Aldona Kurzawska
 • Zakres obowiązków: wykonawca
 • Imię i nazwisko: Mgr Beata Banach
 • Zakres obowiązków: wykonawca

Charakterystyka

Cel główny projektu:

Celem projektu jest rekonstrukcja przemian osadniczo-kulturowych w zachodniej Wielkopolsce w oparciu o szeroko zakrojone badania multidyscyplinarne

Cele szczegółowe projektu:

 • Sekwencja chronostratygraficzna  stanowisk
 • Rekonstrukcja paleośrodowiska kluczowych stanowisk archeologicznych z terenu Zachodniej Wielkopolski
 • Próba określenia związku adaptacji kulturowej z przemianami środowiskowymi

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

 • Kwerenda dotychczasowych badań archeologicznych i archeozoologicznych z opracowywanego terenu.
 • Szereg badań terenowych, sondaży i regularnych wykopalisk
 • Analiza materiałów archeologicznych z wykopalisk
 • Pobranie próbek i wykonanie analizy palinologicznej
 • Pobranie próbek i wykonanie analizy malakologicznej
 • Pobranie materiałów i analiza dla określania makroszczątków
 • Analiza szczątków zwierzęcych
 • Datowanie kilkudziesięciu próbek metodą analizy C-14

 

Home Archiwum projektów Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu