Serie Wydawnicze

Wielkopolska : Historia - Społeczeństwo - Kultura

serwielkopolska

Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail:           telefon:


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


Wielkopolska : Historia - Społeczeństwo - Kultura t. 32


Agnieszka Szczepaniak-Kroll. Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów (XVIII-XX w.)

Agnieszka Szczepaniak-Kroll

Agnieszka Szczepaniak-Kroll. Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów (XVIII-XX w.). Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, IAE PAN 2010, ss. 337, [1] : il. Bibliogr.

ISBN 978-83-7177-769-1


 

Opis

Ze wstępu :
W książce przedstawiam dzieje dwóch rodzin : Bajerleinów i Dittrichów, przybyłych na tereny współczesnej Polski w XVIII wieku z południa Niemiec. Ich losy splotły się w XIX wieku w Poznaniu. Ilustrują dwie odmienne drogi kształtowania tożsamości narodowej [...]. Rody te były egzemplifikacją setek innych do nich podobnych. Bajerleinowie, rolnicy wyznania katolickiego, potomkowie imigrantów z Bambergu ostatecznie ulegli polonizacji. U ewangelickich mieszczan - Dittrichów, skwapliwie wykorzystujących stwarzane przez zaborcę możliwości awansu społecznego i majątkowego, doszło do ukształtowania się niemieckiej tożsamości narodowej. Obie rodziny łączyło przywiązanie do jednej wspólnej małej ojczyzny, całkowicie jednak odmiennie definiowanej [...]

 


 

Home Wydawnictwo Serie Wydawnicze Wielkopolska : Historia - Społeczeństwo - Kultura