Serie Wydawnicze

Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej

serstud

ISSN: 0081-6558
Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail:           telefon:


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


 

Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej t. 68


Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku

Andrzej Klonder

Andrzej Klonder. Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku. Warszawa : IAE PAN, 2000, 184 s. Format B5 Oprawa miękka. Bibliogr., streszcz. niem., indeksy.

ISBN 83-85463-81-X


 

Opis

Próba nakreślenia materialnej strony codziennej egzystencji zwykłych ludzi w dwóch największych miastach kraju nad dolną Wisłą - Elblągu i Gdańsku. Informacje o tamtejszych kupcach, rzemieślnikach, czeladnikach, służących i podopiecznych szpitala czerpie z pośmiertnych spisów pozostałego po nich mienia...

Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej t. 69


Polski ołów na rynkach Europy Środkowej w XIII-XVII wieku

Molenda Danuta

Molenda Danuta. Polski ołów na rynkach Europy Środkowej w XIII-XVII wieku. Warszawa : IAE PAN, 2001, 226 s. ryciny 154, Format B5 Oprawa miękka.

ISBN 83-85463-90-9

PL ISSN 0081-6558


 

Opis

W prezentowanym studium autorka przedstawia handel ołowiem, jego technikę i organizację, warunki prawno- administracyjne szlaki przewozu oraz główne rynki zbytu. Charaktery/uje grupę uczestniczących w tym handlu kupców i przewoźników oraz podejmuje próbę oszacowania rozmiarów zysków, jakie przynosiła ta działalność. Autorka wykazuje, że w ciagu pieciu wieków wydobycie ołowiu w Polsce pokrywało w pełni nie tylko potrzeby krajowe, ale również pozwalało na pomyślne konkurowanie na rynkach krajów ościennych, a nawet Niderlandów i Hiszpanii. Handel metalami w dawnej Polsce obejmował więc nie tylko żelazo i miedź, ale także ołów rodzimej produkcji.

Spis treści

Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej t. 70


Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII wieku

Główka Dariusz

historia – kultura materialna – inwentarze – duchowieństwo – XVII‐XVIII wiek – Polska

STUDIA I MATERIAŁY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Główka Dariusz t. 70: Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII wieku w języku polskim; streszczenie w jęz. francuskim Warszawa 2004; ss. 288, ilustracje, tabele. B5

ISBN 83‐89499‐19‐3


 

Opis

Pośmiertne spisy mienia i testamenty stanowią podstawę rekonstrukcji świata rzeczy, wśród których upływało życie ówczesnych wikariuszy, plebanów, kanoników. Autor nie tylko próbuje określić poziom materialnego bytowania, ale śledzi też cechy osobowości, przyzwyczajenia i zainteresowania ludzi, którzy rzeczy tych używali.

Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej t. 71


O rzeczach minionych

Młynarska‐Kaletyn Marta, Kruppé Jerzy [red.]

historia ‐ archeologia ‐ kultura materialna ‐ chrześcijaństwo ‐ metrologia ‐ paleografia ‐ wczesne średniowiecze‐czasy nowożytne ‐ Europa środkowa ‐ Polska

STUDIA I MATERIAŁY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Młynarska‐Kaletyn Marta, Kruppé Jerzy [red.] t. 71: O rzeczach minionych. Scripta rerum historicarum Annae Płachcińska oblata w języku polskim Warszawa 2006; ss. 342, ilustracje. B5

ISBN 83‐89499‐19‐3

ISSN 0081‐6558


 

Opis

Zbiór studiów historycznych dedykowanych profesor Annie Rutkowskiej‐Płachcińskiej. Ich różnorodność tematyczna jest wiernym odbiciem szerokich zainteresowań Jubilatki wieloma kierunkami badań nad przeszłością.

Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej t. 72


Szpitale w Królestwie Polskim w XIX w.

Mazur Elżbieta

STUDIA I MATERIAŁY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ T. 72 Mazur E. Szpitale w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2008, 231, [1] s.: il., streszcz. ang., indeksy, B5

ISBN 978-83-89499-38-7


 

Opis

Autorka przedstawia zmiany w szpitalnictwie, związane z cywilizacyjnym postępem zarówno w sferze przemian materialnych, jak mentalnych. Odtwarza materialne warunki bytowania chorych w szpitalach, analizuje fundusze, dzięki którym mogły one powstawać i działać, śledzi ewolucję budowli, w których się mieściły, omawia ich wyposażenie, urządzenie, odzież i wyżywienie. Ponadto prezentuje ówczesne środowisko lekarskie, materialne warunki egzystencji ludzi zaangażowanych w funkcjonowanie szpitali, trudności z przełamywaniem powszechnie istniejących stereotypów dotyczących leczenia szpitalnego.


 

Home Wydawnictwo Serie Wydawnicze Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej