Serie Wydawnicze

Spotkania Bytomskie

serspot

Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail:           telefon:


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


Spotkania Bytomskie IV


Człowiek, sacrum, środowisko

pod redakcją Sławomira Moździocha

Człowiek, sacrum, środowisko. Red. Sławomir Moździoch. Wrocław : IAE PAN, 2000, ss. 284. Oprawa miękka. Spotkania Bytomskie IV

PL ISBN 83-913155-1-7


 

Spis treści

Spotkania Bytomskie V


Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu

pod redakcją Sławomira Moździocha

Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu. Red. Sławomir Moździoch. Wrocław : IAE PAN, 2004, ss. 362: il., mapy. Format B5. Oprawa miękka. Spotkania Bytomskie V

ISBN 83-89499-18-5


 

Opis

"Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu" to temat nie nowy, stanowi on od dawna jeden z podstawowych elementów badań mediewistów. Zamieszczone w niniejszej publikacji artykuły poruszają pozornie odległe od siebie tematy. Łączy je jednak wspólna nić, którą jest symboliczna "wędrówka" myśli i rzeczy w czasie i przestrzeni, refleksja na temat metod przyswajania wiedzy, przyjmowania innowacji w sferze kultury materialnej, na temat podobieństw w sposobach pojmowania i przedstawiania otaczającego świata opisywanego przez ludzi średniowiecza często za pomocą podobnych, a przecież niekiedy niezależnie od siebie wykształconych pojęć, symboli, rzeczy, sposobów zachowania.

Spotkania Bytomskie VI


Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją

pod redakcją Sławomira Moździocha

Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją. Red. Sławomir Moździoch. Wrocław : IAE PAN, 2009. Spotkania Bytomskie VI

PL ISBN 978-83-89499-61-5


 

Spis tređci