Serie Wydawnicze

Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

serratow

Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail:           telefon:


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


 

Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Oddział w Poznaniu t. 1


Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I.

Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Oddział w Poznaniu. T. 1, Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. Poznań 2009

ISBN 978-83-89976-37-6


 

Spis treści

Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Oddział w Poznaniu t. 2


Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnoanalityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka z udziałem Macieja Jórdeczki, Bolesława Nowaczyka, Marty Osypińskiej, Joanny Trąbskiej, Małgorzaty Winiarskiej-Kabacińskiej

Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Oddział w Poznaniu. T. 2, Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnoanalityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim. Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka z udziałem Macieja Jórdeczki, Bolesława Nowaczyka, Marty Osypińskiej, Joanny Trąbskiej, Małgorzaty Winiarskiej-Kabacińskiej. Poznań 2010, ss. 102 : il. Bibliogr., streszcz ang.

ISBN 978-83-89976-39-0


 

Opis

Prezentowane w publikacji wyniki badań są rezultatem ratowniczych prac wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku nr 7, zlokalizowanym na terenie planowanej budowy obwodnicy Ośna Lubuskiego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 134 i 137. Zostały one wykonane na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przez Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego działający przy Oddziale Poznańskim Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Pracami na stanowisku, w dniach 07 września do 07 grudnia 2009 roku, kierował mgr Paweł Wiktorowicz.

Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Oddział w Poznaniu t. 3


Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy.

Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka [red.]

Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Oddział w Poznaniu. T. 3, Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka [red.]. Poznań 2011, 

ISBN 997-83-933173-0-1


 

Spis treści


Home Wydawnictwo Serie Wydawnicze Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN