Serie Wydawnicze

Biblioteka Etnografii Polski

articles

ISSN: 0067-7655
Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail        telefon: .


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


 

Biblioteka Etnografii Polski t. 53


Strój górali Beskidu Śląskiego

Hermanowicz‐Nowak Krystyna

etnologia ‐ strój ludowy ‐ Beskid Śląski

BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ Hermanowicz‐Nowak Krystyna t. 53: Strój górali Beskidu Śląskiego. Funkcje społeczno‐kulturowe polski, streszczenie w języku angielskim Warszawa 1997; ss. 165, ryciny. B5

ISBN 83‐85463‐65‐8


 

Opis

Autorka omawia formy i funkcje stroju ludowego na terenie Beskidu Śląskiego, a także jego przemiany w dobie obecnej. Praca wzbogacona fotografiami archiwalnymi.

Biblioteka Etnografii Polski t. 56


Czas zmiany, czas trwania

Kowalska Jolanta, Szynkiewicz Sławoj, Tomicki Ryszard [red.]

teoria badań etnologicznych ‐ kultura i historia wsi polskiej ‐ wielokulturowość ‐ tożsamośc kulturowa ‐ współczesne przemiany kultury

BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ Kowalska Jolanta, Szynkiewicz Sławoj, Tomicki Ryszard [red.] t. 56: Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne w języku polskim Warszawa 2003, ss. 392, ilustracje; oprawa twarda. B5

ISBN 83‐85463‐99‐2


 

Opis

23 studia autorstwa przyjaciół i współpracowników Prof. Wandy Paprockiej, etnologa, wybitnej badaczki kultury. Czytelnik znajdzie tu artykuły poświęcone etnologii i metodom w niej stosowanym, tradycyjne analizy przypadków w kulturze, prace oparte na źródłach pisanych, próby uchwycenia obrazu wielokulturowego świata i politycznych aspektów współczesności.

Biblioteka Etnografii Polski t. 57


U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala

Lechr Urszula

etnologia – kultura i historia wsi polskiej – – starość – Beskid Śląski – Podhale – Polska

BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ t. 57: U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala U. Lehr Warszawa 2007: ss. 351, ryciny; streszczenie angielskie

ISBN 83‐89499‐31‐2


 

Opis

Pierwsza w Polsce monografia etnograficzna poświęcona współczesnemu miejscu i roli ludzi starych w społecznościach wiejskich. W pracy wykorzystano bogate materiały terenowe zgromadzone podczas autorskich badań oraz archiwalia.

Biblioteka Etnografii Polski t. 58


Obrazy hinduizmu, Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy

Demski Dagnosław

Biblioteka Etnografii Polskiej nr 58 Dagnosław Demski; Obrazy hinduizmu, Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy.

 ISBN 978-83-89499-46-2


 

Opis

"Opisanie hinduizmu w całej jego złożoności wydaje sie zadaniem niewykonalnym z racji właściwego temu systemowi religijnemu zróżnicowania strukturalnego i religijnego. Dlatego podtsawowym założenime mojej pracy było zaprezentowanie tylko dwóch społeczności pozostajacych ze sobą w styczności i należących do tej samej kultury, ale przestrzegajacych ją odmiennie. [...]

Przedmiotem mojej pracy jest segment hinduizmu rozumianego nie jako system religijny, lecz jako całość kulturowa o licznych powiązaniach społecznych.[...]"

Biblioteka Etnografii Polski t. 59


Images of the other in ethnic caricatures of Central and Eastern

Ed. Dagnosław Demski, Kamila Baraniecka-Olszewska

Seria : Biblioteka Etnografii Polski T. 59, Warsaw : Institute of Archaeology nad Ethnology Polish Academy of Sciences, 2010, ss. 400. Format B5. Oprawa twarda

ISBN 978-83-89499-76-9


 

Opis

The book Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe contains 16 articles and over 100 graphics namely ethnic caricatures. It presents work of scientists from Central and Eastern Europe focusing in their texts on data also from that region. Contributors of the volume represent various scientific disciplines and thus various approaches. In the book one can find theoretical articles as well as particular interpretations of visual data.

Images of the Other in Ethnic Caricatures is the first such detailed study on nineteenth- and early twentieth- century ethnic caricatures from Central and Eastern Europe. However the aim of editors of the volume was not to introduce to the readers all-encompassing analysis of those pictures, but rather to make an attempt of deconstructing stereotypes existing behind pictures and depicted in those graphics. The general aim of the volume is to start a discussion on ethnic caricatures, their perceiving and their function and not to give final solutions for studying it.

Książka Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe (Obrazy Innego w karykaturach etnicznych z Europy Środkowo-Wschodniej) to zbiór 16 artykułów i ponad 100 ilustracji etnicznych karykatur. Przedstawia ona prace naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej skupiających się w swoich tekstach na materiałach także z tego regionu. Autorzy tomu reprezentują różne dyscypliny, jak również różne podejścia naukowe. W książce znaleźć więc można tak artykuły naukowe, jak i szczegółowe interpretacje materiału wizualnego.

Images of the Other in Ethnic Caricatures to pierwsze tak kompleksowe studium dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych karykatur etnicznych z Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże celem redaktorów książki nie było przedstawienie analizy obejmującej całe zjawisko, lecz raczej próba dekonstrukcji stereotypów stojących za grafikami i w nich ukrytymi. Generalne założenie leżące u podstaw powstania książki to rozpoczęcie dyskusji nad karykaturami etnicznymi, ich postrzeganiem oraz funkcją, a nie oferowanie ostatecznych rozwiązań, jak należy je analizować.


 

Home Wydawnictwo Serie Wydawnicze Biblioteka Etnografii Polski