Serie Wydawnicze

Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały

serpodlas

Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail        telefon: .


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


 

Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały t. 1


Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki pod Płockiem

Dulinicz Marek [red.]

archeologia ‐ historia ‐ osadnictwo ‐ Mazowsze

ARCHEOLOGIA MAZOWSZA I PODLASIA. STUDIA I MATERIAŁY Dulinicz Marek [red.] t. 1: Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki pod Płockiem polski, streszczenia w jęz. angielskim Warszawa 1998; ss. 250, ryciny, katalog. A4

ISBN 83‐85463‐71‐2


 

Opis

Monografia regionu znanego z ciekawych odkryć archeologicznych, pochodzących z różnych okresów pradziejów. Autorzy (botanik, archeolodzy, antropolog, historyk) piszą o przemianach osadnictwa od epoki brązu po średniowiecze, ukazując je na szerszym tle.

Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały t. 2


Kultura przeworska nad dolną Pilicą

Balke Barbara

archeologia ‐ osadnictwo ‐ środowisko ‐ ceramika ‐ zwyczaje pogrzebowe ‐ kultura przeworska ‐ okres rzymski ‐ Mazowsze ‐ Polska Centralna

ARCHEOLOGIA MAZOWSZA I PODLASIA. STUDIA I MATERIAŁY Balke Barbara t. 2: Kultura przeworska nad dolną Pilicą. Cmentarzysko w Brzeźcach, pow. Białobrzegi Radomskie. Osada w Dziarnowie, pow. Grójec w języku polskim; streszczenie w jęz. angielskim Warszawa 2004; ss. 209, ryciny. A4

ISBN 83‐89499‐06‐1


 

Opis

Wyniki badań archeologicznych i geologicznych służą autorce do próby rekonstrukcji środowiska i wielu aspektów życia codziennego, obyczajów pogrzebowych, a nawet stosunków społecznych i gospodarczych ludności zamieszkującej tereny nad dolną Pilicą w późnej starożytności.

Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały t. 3


Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia

Dulinicz Marek

archeologia ‐ osadnictwo ‐ cmentarzyska ‐ metalurgia ‐ pradzieje‐wczesne średniowiecze ‐ Mazowsze ‐ Podlasie ‐ Polska Centralna i Wschodnia

ARCHEOLOGIA MAZOWSZA I PODLASIA. STUDIA I MATERIAŁY Dulinicz Marek [red.] t. 3: Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia w języku polskim; abstrakty w jęz. angielskim Warszawa 2004; ss. 313, ryciny, mapy, tabele. A4

ISBN 83‐89499‐16‐9


 

Opis

Badacze z kilku ośrodków naukowych wprowadzają Czytelnika w problemy archeologii Mazowsza i Podlasia, od paleolitu po pełne średniowiecze. Część tekstów ma charakter problemowy, inne przedstawiają wyniki badań ważnych stanowisk archeologicznych regionu.

Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały t. 4


Sypniewo. Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy na północnym Mazowszu Cz. I

Biermann Felix

archeologia ‐ osadnictwo ‐ grodzisko ‐ cmentarzysko ‐ ceramika ‐ wczesne średniowiecze ‐ Mazowsze ‐ Polska centralna i wschodnia

ARCHEOLOGIA MAZOWSZA I PODLASIA. STUDIA I MATERIAŁY Biermann Felix t. 4: Sypniewo. Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy na północnym Mazowszu. Cz. I: Obiekty, zabytki i ich interpretacja historyczna w języku niemieckim, obszerne streszczenie polskie Warszawa 2006; ss. 306, ryciny. A4

ISBN 83‐89499‐28‐2


 

Opis

Monografia stanowiska (X‐XI wiek) niezwykle bogatego w materiał zabytkowy. Autor sytuuje Sypniewo w szerszym kontekście osadnictwa jako znaczące centrum władzy lokalnej.


 

Home Wydawnictwo Serie Wydawnicze Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały