Serie Wydawnicze

Adalbertus - Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie

seradalbert

Języki publikacji: polski
Częstotliwość publikacji: Nieregularnie  


 Kontakt:     e-mail        telefon: .


zob. poszczególne tytuły  serii w KSIĘGARNI


 

Adalbertus t. 1


Wyniki programu badań interdyscyplinarnych

pod redakcją Przemysława Urbańczyka

ADALBERTUS. TŁO KULTUROWO‐GEOGRAFICZNE WYPRAWY MISYJNEJ ŚW. WOJCIECHA NA POGRANICZE POLSKO‐PRUSKIE pod redakcją Przemysława Urbańczyka t. 1: Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, Warszawa 1998; B5

ISBN 83-85463-74-7


 

Opis

Z Wprowadzenia:

Niniejszy tom otwiera serię publikacji prezentujących wyniki badań przeprowadzo­nych w latach 1994-1996 w ramach programu „Adalbertus" sfinansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Program ten, zainicjowany w Instytucie Archeo­logii i Etnologii PAN, miał być pierwotnie częścią rządowego programu „Polska 2000 - II Zjazd Gnieźnieński". Po rezygnacji Komitetu Badań Naukowych z reali­zowania tego ogromnego przedsięwzięcia Zarząd Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej podjął decyzję o sfinansowaniu pakietu projektów badawczych związanych z rejonem działalności misjonarskiej i śmierci św. Wojciecha w kwietniu 997 roku. Umożliwiło to znaczne podniesienie rangi przygotowań do obchodzonego w wielu krajach millennium śmierci św. Wojciecha - wybitnej postaci europejskiego wczesnego średniowiecza...

Przemysław Urbańczyk

Spis treści

Adalbertus t. 2


Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały

pod redakcją Wojciecha Chudziaka

ADALBERTUS. TŁO KULTUROWO‐GEOGRAFICZNE WYPRAWY MISYJNEJ ŚW. WOJCIECHA NA POGRANICZE POLSKO‐PRUSKIE pod redakcją Wojciecha Chudziaka t. 2: Wczesnośredniowiecny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, Toruń 1997; B5

ISBN 83-231-0837-4


 

Spis treści

 

Adalberus t. 3


Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu

Jagodziński Marek Franciszek

archeologia ‐ historia ‐ św. Wojciech ‐ okres rzymski‐wczesne średniowiecze ‐ Polska północna

ADALBERTUS. TŁO KULTUROWO‐GEOGRAFICZNE WYPRAWY MISYJNEJ ŚW. WOJCIECHA NA POGRANICZE POLSKO‐PRUSKIE Jagodziński M.F. t. 3: Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk w języku polskim Warszawa 1997; ss. 298, mapy. B5

ISBN 83‐85463‐61‐5


 

Opis

Seria prezentuje rezultaty interdyscyplinarnych badań prowadzonych na terenie działalności misjonarskiej św. Wojciecha.

Adalberus t. 4


Starożytne drogi w dolinie rzeki Dzierzgoń w świetle badań archeologicznych

Sadowska‐Topór Jolanta

archeologia ‐ osadnictwo ‐ środowisko ‐ szlak bursztynowy ‐ sieć drożna ‐ dendrochronologia ‐ palinologia ‐ Polska północna

ADALBERTUS. TŁO KULTUROWO‐GEOGRAFICZNE WYPRAWY MISYJNEJ ŚW. WOJCIECHA NA POGRANICZE POLSKO‐PRUSKIE Sadowska‐Topór Jolanta t. 4: Starożytne drogi w dolinie rzeki Dzierzgoń w świetle badań archeologicznych polski, streszczenie w jęz. angielskim Warszawa 1999; ss. 181, ryciny, wykresy. B5

ISBN 83‐85463‐80‐1


 

Opis

Autorka przedstawia wyniki interdyscyplinarnych badań fragmentów dwóch drewniano‐ziemnych dróg, tzw. "pomostów" bągarckich (płd skraj Żuław Elbląskich). Jedna z nich mogła stanowić w okresie rzymskim część szlaku bursztynowego. Podobne konstrukcje powstawały w różnych częściach Europy od neolitu aż po czasy współczesne.

Adalbertus t. 5


Tło paleogeograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery

Kasprzycka Maria

archeologia ‐ historia ‐ św. Wojciech ‐ paleobiologia ‐ geologia ‐ hydrografia ‐ paleogeografia ‐ osadnictwo ‐ klimat ‐ 1. tysiąclecie n.e

ADALBERTUS. TŁO KULTUROWO‐GEOGRAFICZNE WYPRAWY MISYJNEJ ŚW. WOJCIECHA NA POGRANICZE POLSKO‐PRUSKIE Kasprzycka Maria t. 5: Tło paleogeograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery polski, streszczenie w jęz. niemieckim Warszawa 1999; ss. 194, ryciny, wykresy. B5

ISBN 83‐85463‐83‐6


 

Opis

Autorka ukazuje zmiany sieci hydrograficznej, związane z wahaniami klimatu oraz postępującymi procesami geologicznymi na Żuławach Elbląskich w I. tys. naszej ery. Na tym tle przedstawia hipotetyczną trasę św. Wojciecha w drodze do Prusów.


 

Home Wydawnictwo Serie Wydawnicze Adalbertus - Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie