Monografie


Ćmielów - Krzemionki - Świeciechów

Balcer Bogdan

archeologia-neolit-górnictwo i krzemieniarstwo-Małopolska

Ćmielów ‐ Krzemionki ‐ Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia polski,streszczenie w jezyku angielskim Warszawa 2002; ss. 191, ilustracje. A4

ISBN 83-85463-92-5

 


 

 


 

Opis

Liczne znaleziska krzemienne z osady w Ćmielowie autor wykorzystuje jako źródło do badań udziału mieszkańców osady w górnictwie i przetwórstwie surowców z kopalń w Krzemionkach i Świeciechowie. Przedstawia zwiazane z tym zagadnienia techniczno‐organizacyjne i gospodarczospołeczne, w tym zaawansowany proces specjalizacji grupowej.

 

Home Wydawnictwo Monografie Ćmielów - Krzemionki - Świeciechów