Monografie


Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu

Lityńska-Zając Maria

archeobotanika ‐ chwasty ‐ archeofity ‐ apofity ‐ zbiorowiska roślinne ‐ archeologia ‐ neolit ‐ wczesne średniowiecze ‐ Polska

Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu w języku polskim; streszczenie w języku angielskim Kraków 2005; ss. 444, mapy, tabele; oprawa twarda. B5

ISBN 83-908823-9-6


 

 


 

Opis

Zestawienie znalezisk ze stanowisk archeologicznych na podstawie danych z literatury archeobotanicznej i badań własnych Autorki. Stara się ona prześledzić rozwój zbiorowisk chwastów polnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu na terenie ziem polskich. Obszerny katalog.

 

Home Wydawnictwo Monografie Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu