Monografie

t


Bracia morawscy a kultury himalajskie. Ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka

Rafał Beszterda
Wrocław-Warszawa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, IAE PAN, 2011. ss.380. il., mapy, Format B5, Oprawa twarda, Bibliogr.,
Streszcz. ang.
ISBN 978-83-87266-78-3
ISSN 0239-6726


 

 

Spis treści

SPIS TREŚCI:

Słowo od Redakcji…………………………………………………………………………………........11

Od Autora……………………………………………………………………………………………..…..15

Wykaz skrótów………………………………………………………………………….………….…......16

Wprowadzenie………………………………………………………………………………………........19

ROZDZIAŁ 1. BRACIA MORAWSCY I ICH DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA…………….............................37

1. Historia i specyfika wspólnoty………………………………………………………….............….…37

2. Misje i ich organizacja…………………………………………………………………….........…..….47

3. Protestanckie misje w Indiach………………………………………………………..............……....62

4. Morawskie działania ewangelizacyjne w Indiach……………………………….........................….71

ROZDZIAŁ 2. POZAEWANGELIZACYJNA DZIAŁALNOŚĆ BRACI MORAWSKICH

A KULTURY TUBYLCZE PÓŁNOCNYCH INDII…………………………………………..…..............109

1.Gospodarka………………………………………………………………………………..………...…109

Rolnictwo i hodowla zwierząt…………………………………………………………………...............109

Rzemiosło…………………………………………………………………………………………………119

Komunikacja……………………………………………………………………………………………....123

Budownictwo………………………………………………………………………………………......…..129

Misjonarze jako pracodawcy……………………………………………………………………..........…131

2.Społeczeństwo………………………………………………………………………………….…….....140

Edukacja…………………………………………………………………………………………….…..….140

Lecznictwo…………………………………………………………………………………………….……165

Opieka nad sierotami………………………………………………………………………….….....……178

ROZDZIAŁ 3. PUBLIKACJE AUTORSKIE I TŁUMACZENIA…………………………….….................191

1.Biblia w językach lokalnych……………………………………………………………….……............197

2.Pozostałe pisma chrześcijańskie……………………………………………………….….........……232

3.Druki o treściach świeckich……………………………………………………………….……............238

4.Opracowania naukowe i publicystyczne.................................................................................................................................255

ZAKOŃCZENIE……………………………………………………………………………………………..281

BIOGRAMY MISJONARZY MORAWSKICH I ICH LOKALNYCH POMOCNIKÓW...............................299

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………...…311

SPIS TABEL, RYCIN I FOTOGRAFII………………………………………………………………….......341

INDEKS OSOBOWY……………………………………………………………………………………..…345

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH……………………………………………………………….........349

INDEKS RZECZOWY……………………………………………………………………………………....351

ABSTRACT…………………………………………………………………………………………………..353

FOTOGRAFIE……………………………………………………………………………………………….356

Home Wydawnictwo Monografie Bracia Morawscy a kultury himalajskie. Ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka