•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Historia


Pierwszy tom Sprawozdań Archeologicznych wyszedł w 1955 roku. Zamiarem Redakcji była publikacja sprawozdań z badań wykopaliskowych na terenie całego kraju. Do 1990 roku wydawcą pisma było Ossolineum.

 

Redaktorami Sprawozdań Archeologicznych w pierwszym okresie jego istnienia byli:

 

·                     1955-1966 (tomy 1-18) – Stefan Nosek

·                     1967-2003 (tomy 19-55) – Jan Machnik

 

Od 2004 roku redaktorem Sprawozdań Archeologicznych jest Sławomir Kadrow. Od tego czasu zmienił się profil pisma i obecnie są w nim publikowane również artykuły autorów zagranicznych. W ciągu ostatnich ośmiu lat artykuły publikowane w języku angielskim i niemieckim, którym zwykle towarzyszą też wersje polskie, prezentowały wszelkie problemy i wyniki badań terenowych ze wszystkich epok pradziejów i czasów wczesnohistorycznych w Polsce oraz w Europie środkowej i południowo-wschodniej. Cześć artykułów poświęcona została metodyce badań terenowych, analizom, sprawom związanym z wykonywaniem zawodu archeologa i jego usytuowaniu w społeczeństwie. W kolejnych tomach publikowane są także recenzje książek, dyskusje i kronika wydarzeń archeologicznych.