O czasopiśmie


Redaktor czasopisma: Piotr Włodarczak 

ISSN: 0081-3834
Język publikacji: angielski i niemiecki
Streszczenia w języku polskim (czasami) 
Częstotliwość wydań: Rocznik
 

 Kontakt:     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 


Sprawozdania Archeologiczne są recenzowanym rocznikiem archeologicznym, w którym publikowane są artykuły w języku angielskim i niemieckim. Pismo wydawane jest przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i jest adresowane głównie do środowisk polskich i środkowoeuropejskich archeologów. Jego głównym celem jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień związanych ze współczesną archeologią oraz udostępnienie materiałów i wyników badań terenowych.

Sprawozdania Archeologiczne są zainteresowane publikacją materiałów, w których zawarte są: (a) wszelkie problemy i zagadnienia związane z wykopaliskowymi archeologicznymi na stanowiskach w Polsce oraz w środkowej i południowo-wschodniej Europie, niezależnie od opoki i okresu, z którego pochodzą badane relikty i zabytki, (b) rozważania na temat wszelkich metod poszukiwania, wykopalisk, analizy i interpretacji zabytków archeologicznych, (c) zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu archeologa i jego miejsca w społeczeństwie i (d) recenzje książek, dyskusje, wypowiedzi krytyczne i kronika wydarzeń związanych z archeologią.

SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE znajdują się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Pierwotną wersją Sprawozdań Archeologicznych jest wersja papierowa.

Elektroniczne wersje wszystkich artykułów ze Sprawozdań Archeologicznych są dostępne na http://rcin.org.pl/publication/18469 

Redakcja informuje iż dla czasopisma „Sprawozdania Archeologiczne” została zainstalowana platforma Open Journal System dedykowana do publikacji w otwartym dostępie. Dostosowano platformę graficznie i technicznie dla potrzeb czasopisma. Uruchomiono w pełni funkcjonalny system zarządzania czasopismem od przesłania treści przez autora, proces recenzowania, korekty do publikacji na stronie www.

Platforma OJS

Zdigitalizowano i udostępniono przez platformy Open Journal System oraz Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych tom 68 z 2016 i tom 69 z 2017

Prace były realizowane w ramach zadania: „Digitalizacja bieżących tomów czasopisma „Sprawozdania Archeologiczne” i ich udostępnienie przez platformę Open Journal System - typ zdania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy Nr 980/P-DUN/2016.

logo mnisw