O czasopiśmie


Przegląd Archeologiczny

Redaktor czasopisma: Bogusław Gediga 

Język publikacji: polski, niemiecki, angielski, włoski, słowacki i czeski, hiszpański
Streszczenia w językach obcych : angielskim, niemieckim, rosyjskim
 ISSN: 0079-7138 Częstotliwość publikacji: Rocznik

Kontakt:     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   
telefon: +48 71 344 16 08

Redakcja „Przeglądu Archeologicznego” zmierza do publikowania na swoich łamach przede wszystkim większych monograficznych opracowań i studiów z zakresu archeologii pradziejów i wczesnego średniowiecza, głównie krajów europejskich, jak również metodologii i metodyki oraz historii badań archeologicznych. Przewidujemy również publikację wyników badań, będących rezultatem współpracy archeologów z badaczami głównie nauk przyrodniczych. Znaczące miejsce na łamach zajmują również recenzje i omówienia literatury oraz dyskusje i polemiki.


Czasopismo znajduje się w następujących bazach:

1. Index Copernicus Journals Master List
3. BazHum
4. European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Elektroniczne wersje artykułów z Przeglądu Archeologicznego są dostępne na platformie RCIN

Redakcja informuje iż dla czasopisma "Przegląd Archeologiczny" została zainstalowana platforma Open Journal System dedykowana do publikacji w otwartym dostępie. Dostosowano platformę graficznie i technicznie dla potrzeb czasopisma. Uruchomiono w pełni funkcjonalny system zarządzania czasopismem od przesłania treści przez autora, proces recenzowania, korekty do publikacji na stronie www.

Platforma OJS

Zdigitalizowano i udostępniono przez platformy Open Journal System oraz Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych tom 64 z 2016 i tom 65 z 2017

Prace były realizowane w ramach zadania: „Digitalizacja bieżących tomów czasopisma "Przegląd Archeologiczny" i ich udostępnienie przez platformę Open Journal System - typ zdania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy Nr 980/P-DUN/2016.

logo mnisw