Dla autorów


1) Dotyczące składanych tekstów:

TEKST:

PLIK: WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA: TIMES NEW ROMAN
WIELKOŚĆ: 12
ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI: NORMALNE
INTERLINIA: 1.5 WIERSZA
WCIĘCIA AKAPITOWE: BRAK (ewentualnie standardowe ustawienia Worda; należy unikać tworzenia wcięć za pomocą tabulatorów lub spacji)

ILUSTRACJE

  • Każda ilustracja w oddzielnym pliku TIF lub JPG
  • minimalna jakość plików z ilustracjami:
    • kreskowe (TIF) - 600 dpi
    • siatkowe (TIF/JPG) - 300 dpi

PODPISY DO ILUSTACJI

ODDZIELNY PLIK: WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA: TIMES NEW ROMAN
WIELKOŚĆ: 12
ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI: NORMALNE
INTERLINIA:  1.5 WIERSZA
BEZ PUNKTATORÓW
NUMERACJA ZDJĘĆ CYFRAMI ARABSKIMI
BEZ POGRUBIENIA 
WSZYSTKIE ZDJĘCIA, RYSUNKI, PLANY, ITP. NUMEROWANE JAKO RYCINY
TABLICE NUMEROWANE ODDZIELNIE

BIBLIOGRAFIA:

Odnośniki do literatury powinny być podane w tekście – w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, Milisauskas 1983, 259). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać: et al., np. (Sofer et al. 2000, 814-816). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135.

 

Wzory tworzenia bibliografii końcowej:

 

Monografie

Heller M. (1995a). Nauka i wyobraźnia. Kraków: Znak.

Heller M. (1995b). Wieczność. Czas. Kosmos. Kraków: Znak.

Renfrew C. (1972). The Emergence of Civilisation. London: Methuen.

 

Monografie online z DOI

Michaud M.A.G. (2007). Contact with alien civilizations: Our hopesand fears about encountering extraterrestrials. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-68618-9

 

Redakcja monografii

Chowaniec R., Więckowski W. (red.). (2012). Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization.

Oxford: BAR.

Czopek S., Górki J. (red.). (2016). Między nauką a popularyzacją: muzea i parki archeologiczne. Kraków: Universitas.

 

Rozdziały lub artykuł w publikacjach książkowych zbiorowych

Kowalewski J. (2007). O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii. W: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Zaangażowanie czy izolacja. Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów (109-129). Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Artykuły w czasopismach

Zalewska A. (2013). Relevant and Applied Archaeology. The Material Remains of the First World War: Between „Foundational” and „Biographical” Memory, Between „Black Archaeology” and „Conflict Archaeology”. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 9-50.

Moshenska G. (2015). Curated Ruins and the Endurance of Conflict Heritage. Conservation and Management of Archaeological Sites, 17(1), 77-90.

Gandhi J., Przeworski A. (2007). Authoritarian institutions and the survival of autocrats. Comparative Political Studies, 40(11), 1279-1301. doi:10.1177/001041400730581.

 

Prace inne: materiały konferencyjne powielane, raporty i sprawozdania z ekspertyz laboratoryjnych lub prac wykopaliskowych

Diakowski M. 2011. Analiza mikroskopowa zabytków kościanych odkrytych na stanowisku nr 10/11/12 w Domasławiu w świetle badań technologicznych i funkcjonalnych. Wrocław: Archiwum IAiE PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (maszynopis).

 

Prace udostępniane wyłącznie drogą elektroniczną

Kot M. (2015). Badanie: dziedzictwo archeologiczne należy do… urzędników i naukowców. Pobrano z: http://nauka>

wpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C404320%2Cbadanie-dziedzictwo-archeologiczne-należy-do-urzednikow-inaukowcow. html [dostęp: 10.12.2017].

W zapisie bibliograficznym nie uwzględniamy serii wydawniczej.

Transliteracja cyrylicy według standardu ISO 9:1995 (zamieszczony np. na stronie http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693 lub w Wikipedii).

Autorzy artykułów zobowiązani są do podania Redakcji nr identyfikatora ORCID.

 

PRZYPISY

– klasyczne bibliograficzne przypisy dolne – dopuszczalne w recenzjach.

2) Dotyczące recenzji

Wszystkie artykułu przed przyjęciem do publikacji są recenzowane przez członków Komitetu Redakcyjnego wybieranych do recenzji w zależności od problematyki pracy. W przypadku gdy tekst przekracza merytoryczne kompetencje członów Komitetu przekazywany jest recenzentowi zewnętrznemu.