O czasopiśmie


 KWARTALNIK HITORII KULTURY MATERIALNEJ

 
Redaktor czasopisma:  Elżbieta Mazur dr hab. prof. IAE PAN
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
ISSN: 0023-5881
Częstotliwość publikacji: Kwartalnik  
 

 Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon: 22 620-28-84, wew. 146
"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105, pok. 121
adres strony internetowej: www.iaepan.edu.pl (zakładka wydawnictwa - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej)


 Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 22 620-28-84


Kwartalnik publikuje artykuły z  dziedziny  historii historii kultury materialnej w Polsce i w Europie, poświęcone dziejom rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.  Artykuły publikowane są w języku polskim. Ukazuje się w Warszawie od 1953 roku.

Informacja naukowa: Kwartalnik jest czasopismem recenzowanym punktowanym. Punktacja za publikację - 10, czasopismo zamieszczone w części "C" listy MNiSW (z 2016 r.) oraz na liście ERIH w kategorii NAT. Jest również indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, Copernicus.

Do wszystkich artykułów publikowanych w działach "Studia i Materiały" oraz "Komunikaty Naukowe" dołączane jest streszczenie w języku angielskim lub w pozostałych językach kongresowych. Streszczenia te są dostępne w wersji elektornicznej na stronie: http://rcin.org.pl/publication/73679

Dane zawierające pełne rekordy bibliograficzne z publikacji zamieszczonych w działach "Studia i Materiały" oraz "Komunikaty Naukowe" wprowadzane są do polskiej bazy cytowań czasopism naukowych POL-index.

Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej. Pełne wersje artykułów w formie PDF dostępne są od rocznika LX 2012, na stronie: http://rcin.org.pl/publication/73679


Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w roczniku 2017:

Jadwiga Chudziakowa (IA UMK)

Andrzej Klonder (IAE PAN)

Jerzy Urwanowicz (IH i NP Uniwersytet w Białymstoku)

Dorota Żołądź-Strzelczyk (IH UAM)