O czasopiśmie


Okładka 1 2019 kom

 
Redaktor czasopisma:  Elżbieta Mazur dr hab. prof. IAE PAN
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
ISSN: 0023-5881
DOI: 10.23858/KHKM
Częstotliwość publikacji: Kwartalnik  
 

 Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon: 22 620-28-84, wew. 146
"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105, pok. 121
adres strony internetowej: www.iaepan.edu.pl (zakładka wydawnictwa - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej)


 Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 22 620-28-84


Kwartalnik publikuje artykuły z  dziedziny  historii historii kultury materialnej w Polsce i w Europie, poświęcone dziejom rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, archeologii przemysłowej oraz innym zagadnieniom.  Artykuły publikowane są w języku polskim. Ukazuje się w Warszawie od 1953 roku.

Informacja naukowa: Kwartalnik jest czasopismem recenzowanym punktowanym. Punktacja za publikację - 10, czasopismo zamieszczone w części "C" listy MNiSW (z 2016 r.) oraz na liście ERIH PLUS w kategorii NAT. Jest również indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, Copernicus.

Wskaźnik Index Copericus Value za rok 2017 = 57,30

Do wszystkich artykułów publikowanych w działach "Studia i Materiały" oraz "Komunikaty Naukowe" dołączane jest streszczenie w języku angielskim lub w pozostałych językach kongresowych. Streszczenia te są dostępne w wersji elektornicznej na stronie: http://rcin.org.pl/publication/73679

Dane zawierające pełne rekordy bibliograficzne z publikacji zamieszczonych w działach "Studia i Materiały" oraz "Komunikaty Naukowe" wprowadzane są do polskiej bazy cytowań czasopism naukowych POL-index.

Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej. Pełne wersje artykułów w formie PDF dostępne są od rocznika LX 2012, na stronie: http://rcin.org.pl/publication/73679


Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w roczniku 2018:

Maria Bogucka (IH PAN Warszawa)

Piotr Franaszek (UJ Kraków)

Barbara Gawęcka (UKW Bydgoszcz)

Anetta Głowacka-Penczyńska (UKW Bydgoszcz)

Andrzej Janeczek (IAE PAN Warszawa)

Aleksander Jankowski (UKW Bydgoszcz)

Stanisław Kołodziejski (UJD Częstochowa)

Katarzyna Kość-Ryżko (IAE PAN Warszawa)

Elżbieta Kowalczyk-Heyman (IA UW Warszawa)

Tomasz Krakowski (GWŻ Warszawa)

Andrzej Klonder (IAE PAN Warszawa)

Jerzy Kruppé (IA UW Warszawa)

Marcin Majewski (US Szczecin)

Jerzy Miziołek (UW Warszawa)

Marta Młynarska-Kaletyn (IAE PAN Wrocław)

Michał Myśliński (IS PAN Kraków)

Jacek Pielas (UJK Kielce)

Bożena Popiołek (UP Kraków)

Wojciech Szymański (IAE PAN Warszawa)

Ewa Wółkiewicz (IAE PAN Warszawa)

Jerzy Żywicki (UMCS Lublin)