•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redakcja i Komitet Redakcyjny


Od XXXII fascykułu redaktorem jest dr hab. Piotr Strzyż, a zastępcą redaktora - dr Kalina Skóra.

W skład komitetu redakcyjnego wchodzą archeolodzy i historycy:

prof. dr hab. Jan Szymczak (Łódź),

prof. dr hab. Witold Świętosławski (Gdańsk),

prof. dr hab. Sven Ekdahl (Berlin),

prof. dr hab. Jan Klápště (Praga).