•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Historia


Rocznik Fasciculi Archaeologiae Historicae ukazuje się od 1986 r. Pierwszym redaktorem był założyciel czasopisma - profesor Andrzej Nadolski. Po Jego śmierci redakcję przejął profesor Tadeusz Poklewski-Koziełł i - we współpracy z dotychczasowym sekretarzem redakcji, Marią Żemigałą - wydał kolejnych 14 zeszytów.

Od  XXI fascykułu redaktorem jest Jerzy Maik, a sekretarzem redakcji - Kalina Skóra. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą archeolodzy i historycy z Polski (Jan Szymczak, Witold Świętosławski), Czech  (Jan Klápště) i Niemiec (Sven Ekdahl - Szwed na stałe zamieszkały w Berlinie).

Do XX zeszytu czasopismo było redagowane w języku francuskim, począwszy od XXI - w języku angielskim i innych językach konferencyjnych.