O czasopiśmie


Etnografia Polska

 
Redaktor naczelna czasopisma:  dr Joanna Mroczkowska
Zespół redakcyjny:
dr Anna Woźniak (urlop) - zastępca redaktor naczelnej
dr Maria Dębińska - redaktorka tematyczna (antropologia społeczna)
dr Łukasz Smyrski - redaktor tematyczny
ISSN: 0071-1861
Języki publikacji: polski, angielski
Streszczenia w językach obcych: po angielsku
Częstotliwość publikacji: półrocznik   
 

 Kontakt:     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.u.pl  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      telefon: 22 6202881


 

Etnografia Polska jest wydawana od 1956 roku, ma więc już ponad 60 lat. Etnografia Polska pozostaje jednym z najlepszych periodyków o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. Z dumą można powiedzieć, że taki profil jest utrzymywany od lat przez wszystkie kolejne zespoły redakcyjne. O renomie, jaką cieszy się nasze czasopismo może świadczyć fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez studentów etnologii i pracowników naukowych w całej Polsce. Jednocześnie jest jednym z najwyżej punktowanych pism etnologicznych w kraju. Rocznik ukazuje się w 350 egzemplarzach. Warto zaznaczyć, że czasopismo znajduje się także na liście ERIH, a w Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Niemiec, Rosji i Mołdawii. W czasopiśmie publikują etnologowie z całej Polski, a także zza granicy. Od kilku lat w Redakcji funkcjonuje system recenzji; każdy artykuł musi uzyskać dwie pozytywne, anonimowe recenzje.

W kadencji 2017-2020 zamierzamy utrzymać dotychczasowy profil Etnografii Polskiej i publikować prace autorów z różnych ośrodków naukowych z Polski, a także - w miarę możliwości - zagranicznych. Poczytność i popularność pisma sprawiła że stało się ono w dużej mierze „marką” i „emblematem”. Chcielibyśmy wprowadzić pewne zmiany, polegałyby one m.in. na planowaniu, z pewnym wyprzedzeniem tematów przewodnich periodyku, tak aby przynajmniej jego część miała ściśle określoną tematykę i bardziej monograficzny charakter. Pozwoliłoby to na szersze omówienia wybranych zagadnień z uwzględnieniem stanowiska kilku autorów. Zamierzamy również publikować najciekawsze, nadsyłane na bieżąco prace, które spełniałyby wymogi merytoryczne i formalne i uzyskałyby pozytywne recenzje.

W latach 2012-2014 realizowany był także grantu NPRH Elektroniczne wydanie Etnografii Polskiej w języku angielskim. Projekt ten zakładał stworzenie profesjonalnej strony internetowej, na której będą znajdować się spisy treści poszczególnych zeszytów czasopisma, streszczenia oraz pełne wersje wybranych artykułów w języku angielskim. Wspomniana strona internetowa będzie także służyć Redakcji jako środek komunikacji z czytelnikami, autorami i recenzentami. W trakcie realizacji tego projektu Redakcja ma zamiar starać się o przejście do kategorii INT2 na liście ERIH - umożliwić powinno to wydanie wybranych artykułów w języku angielskim oraz powszechny dostęp do nich za pomocą strony www.