•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redakcja i Komitet Redakcyjny


Redaktor czasopisma: Anna Szymoszyn 

Sekretarz redakcji: stanowisko wolne

 

W skład Rady Naukowej czasopisma (numery 36-39 za lata 2015-2018) wchodzą:

dr Arkadiusz Bentkowski, prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, dr Agnieszka Halemba, prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, dr hab. prof. IAE PAN Jolanta Kowalska, dr hab. prof. UW  Anna Malewska-Szałygin, prof. dr hab. Mikołaj Olszewski, prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, dr Anna Skrypnik, prof. dr Larysa Vakhnina. 

 

Redaktorzy językowi tomów 36-39: Thomas Anderson, Samuel T. Bennett, Richard Bolt.

Redaktorzy tematyczni:

tom 36: Lech Mróz i Maciej Ząbek.

tom 37: Rafał Beszterda.

tom 38: Kamila Baraniecka-Olszewska i Magdalena Lubańska.

tom 39: Danuta Penkala-Gawęcka.