Dla autorów


1) Dotyczące składanych tekstów:

TEKST:

PLIK: WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA: TIMES NEW ROMAN 
WIELKOŚĆ: 12
ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI: NORMALNE
INTERLINIA: 1.5 WIERSZA
Transliteracja cyrylicy według standardu ISO 9:1995 
(zamieszczony np. na stronie http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693 lub w Wikipedii)

ILUSTRACJE

  • Każda ilustracja w oddzielnym pliku TIF lub JPG
  • minimalna jakość plików z ilustracjami:
    • kreskowe (TIF) - 600 dpi
    • siatkowe (TIF/JPG) - 300 dpi

PODPISY ILUSTRACJI

ODDZIELNY PLIK:  WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA: TIMES NEW ROMAN 
WIELKOŚĆ:12
ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI: NORMALNE
INTERLINIA: 1.5 WIERSZA
WSZYSTKIE ZDJĘCIA, RYSUNKI, PLANY ITP. NUMEROWANE JAKO RYCINY
TABLICE NUMEROWANE ODDZIELNIE

PRZYPISY:

  • klasyczne przypisy dolne. Pełny opis bibliograficzny tylko przy pierwszym cytowaniu, w kolejnych - wskazanie skrócone (nazwisko, op. cit. i nr przypisu, w którym pojawia się pierwsze odesłanie do danej pozycji)

2) Dotyczące recenzji

  • artykuły są recenzowane; autorzy otrzymują uwagi recenzentów

3) Informacja prawna dla autorów:

Przed opublikowaniem artykułu autor udziela wydawcy w formie pisemnej umowy wydawniczej licencji wyłącznej bezterminowej na wydawanie utworu drukiem oraz w formie elektronicznej.