•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redakcja i Komitet Redakcyjny


Skład Redakcji Naukowej

Redaktor: Maria Dekówna

Z-ca Redaktora: Tomasz Purowski

Sekretarz: Jolanta Sadowska-Topór

Członkowie Redakcji

Romuald Schild

Zofia Sulgostowska

Skład Komitetu Redakcyjnego

Johan Callmer (Lund)

Hanna Kóčka-Krenz (Poznań)

Marian Rębkowski (Szczecin)

Natalie Venclová (Praha)