•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Historia


Periodyk został utworzony w roku 1958, a jego pierwotną intencją była popularyzacja polskiej archeologii zagranicą poprzez publikowanie tłumaczeń najważniejszych artykułów, które ukazały się już uprzednio w języku polskim na łamach innych periodyków wydawanych przez Instytut, zwłaszcza w periodyku Archeologia Polski.

Polityka wydawnicza zmieniła się w roku 1991 i obecnie periodyk publikuje oryginalne prace naukowe zbierane w tomach monotematycznych, poświęconych wybranym problemom, zwłaszcza tym, które mają największe znaczenie dla polskiej archeologii. Kolejne tomy redagowane są przez różnych zaproszonych badaczy polskich i zagranicznych, a periodyk zawiera także prace zagranicznych autorów.

Redaktorzy:

1958-1962 (t. I-V) - Aleksander Gieysztor, Witold Hensel i Kazimierz Majewski

1964 (t. VI) - Aleksander Gieysztor i Witold Hensel

1964-1968 (t. VII-X) - Aleksander Gieysztor, Witold Hensel i Kazimierz Majewski

1969 (t. XI) - Witold Hensel i Kazimierz Majewski

1970-1990 (t. XII-XXVIII) - Witold Hensel

1991-2011 - Zbigniew Kobyliński

2011-2013 - Mateusz Bogucki

2013-2017 - Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

2017 - Dagmara H. Werra

Obecnie czasopismo publikuje prace gromadzone w monotematycznych tomach poświęconych konkretnym kwestiom, zwłaszcza tym, które są kluczowe dla polskiej archeologii.

 • Vol. 29 (1991): Ethnicity (edited by Zbigniew Kobyliński)
 • Vol. 30 (1992): Pottery as information (edited by Andrzej Buko and Zbigniew Kobyliński)
 • Vol. 31 (1993): Archaeometry (edited by Tomasz Herbich and Zbigniew Kobyliński)
 • Vol. 32 (1994): Origins of Medieval towns in Temperate Europe (edited by Przemysław Urbańczyk)
 • Vol. 33 (1995): Flint mining (edited by Zbigniew Kobyliński and Jacek Lech)
 • Vol. 34 (1996): The concept of archaeological cultures (edited by Bożena Wyszomirska-Werbart and Paul Barford)
 • Vol. 35-36 (1997-1998): Archaeology in the 20th century. Ideas - people - research (edited by Jacek Lech)
 • Vol. 37 (1999): Archaeology and ecology (edited by Bogusław Gediga and Zbigniew Kobyliński)
 • Vol. 38 (2000): Archaeological heritage management (edited by Zbigniew Kobyliński)
 • Vol. 39 (2001): Archaeology and archaeological science (edited by Arkadiusz Marciniak, Johannes Müller and Włodzimierz Rączkowski)
 • Vol. 40 (2002): Polish archaeology in an international context (edited by Zbigniew Kobyliński)
 • Vol. 41 (2003): Archaeological prospection (edited by Tomasz Herbich)
 • Vol. 42 (2004): Neighbours: Polish-German relations in archaeology. Part 1 - to 1945 (edited by Jacek Lech)
 • Vol. 43 (2005): Neighbours: Polish-German relations in archaeology. Part 2 - after 1945 (edited by Zbigniew Kobyliński)
 • Vol. 44 (2006): Archaeology - anthropology - history. Parallel tracks and divergences (edited by Dorota Cyngot, Stanisław Tabaczyński and Anna Zalewska)
 • Vol. 45 (2007): Glass and silver (edited by Tadeusz Baranowski and Teresa Stawiarska)
 • Vol. 46 (2008): Archaeometry of pottery and glass (edited by Urszula Kobylińska and Zbigniew Kobyliński)
 • Vol. 47 (2009): Profiles of archaeologists of the twentieth century dedicated to the memory of Andrew Sherrat (edited by Jacek Lech, Wojciech Piotrowski and Pamela Jane Smith)
 • Vol. 48: 2010 (2015): Archaeology of the Slavs (edited by Mateusz Bogucki and Bartłomiej Lis)
 • Vol. 49: 2011 (2013): Geoarchaeology in Poland (edited by Fabian Welc and Barbara Woronko)
 • Vol. 51-52: 2013-2014 (2016): Archaeology of Children and Childhood (edited by Paulina Romanowicz and Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz)
 • Vol. 53: 2015: Archaeological Prospection (edited by Tomasz Herbich and Iwona Zych)
 • Vol. 54: 2016: Investigating Geochemical and Petrographic Methods for Identifying Siliceous Rocks in Archaeology (edited by Dagmara H. Werra and Richard E. Hughes)
 • Vol. 55: 2017: Special Theme: Pottery and glass in contemporary studies (edited by Krystian Chrzan, Sylwia Siemianowska, Paweł Rzeźnik, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz)