Projekty

Archeometalurgia miedzi. Karpackie ośrodki metalurgiczne we wczesnej epoce brązu

Archeometalurgia miedzi. Karpackie ośrodki metalurgiczne we wczesnej epoce brązu

Czytaj więcej...

Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu

Badania multidyscyplinarne... Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu

Czytaj więcej...

Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim

Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim

Czytaj więcej...

Ceramika, jako nośnik idei i znaczeń w społecznościach wczesnorolniczych w dorzeczu górnej Wisły Studia w skali mikro- i makroskopowej z wykorzystaniem metod badawczych z zakresu nauk przyrodniczych i technik cyfrowych

Kadrow ceramika jako nonik ideiCeramika, jako nośnik idei i znaczeń w społecznościach ...

Czytaj więcej...

Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej

Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej

Czytaj więcej...