Projekty

Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych

Numer projektu: 0139/NPRH2/H12/81/2012
Kierownik projektu: Dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN
Jednostka prowadząca projekt: IAE PAN
Źródło finansowania projektu:  NPRH 2012

NPRH logo

Kontakt:
    - telefon 22 620288

 

Wykonawcy

Jednostki zaangażowane w projekt:

 • Nazwa jednostki Instytut Etnologii Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława, Instytut Etnologii Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt, Instytut Etnologii Czeskiej Akademii Nauk, Praga, Zakres obowiązków: współorganizator konferencji (Bratysława), udział w konferencjach

Osoby zaangażowane w projekt:

 • Imię i nazwisko: Magdalena Sztandara
 • Zakres obowiązków: redaktor, kwerenda, autor artykułu
 • Imię i nazwisko: Maria Godyń
 • Zakres obowiązków: kwerenda, autor artykułu
 • Imię i nazwisko: Tomasz Kalniuk
 • Zakres obowiązków: kwerenda, autor artykułu
 • Imię i nazwisko: Aneta Popławska
 • Zakres obowiązków: kwerenda, autor artykułu
 • Imię i nazwisko: Ewelina Mokrzecka
 • Zakres obowiązków: kwerenda

Charakterystyka

Cel główny projektu:

Kontynuacja międzynarodowej serii wydawniczej poświęconej problemowi formułowania odmienności w określonych wizualnych kategoriach i stylach charakterystycznych dla drugiej połowy XX w.

Cele szczegółowe projektu:

Publikacja artykułów omawiających różnego rodzaju materiały wizualne (fotografie, ilustracje, karykatury, itp.) pochodzące z polskiej prasy na tle porównawczym krajów Europy Wschodniej.

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Praca zespołu, z którego każdy opracowuje inne materiały. Organizacja dwóch konferencji międzynarodowych i przygotowanie III i IV tomu do druku. Dyskusje w gronie międzynarodowym.

Harmonogram projektu:

 • 2013 konferencja
 • 2014 publikacja III tomu
 • 2015 konferencja
 • 2015 redakcja materiałów i przygotowanie do druku V tomu serii.

 

Home Projekty wedlug autora Projekty zakończone Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych