Samodzielna Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia / Publikacje

Wybór najważniejszych prac poświęconych prehistorycznemu górnictwu krzemienia z dorobku IAE PAN (d. IHKM PAN), bez publikacji pracowników SPPGK IAE PAN (w porządku chronologicznym)

Zofia Podkowińska

 • 1955 Neolityczna kopalnia w Krzemionkach. Część I. „Dawna Kultura” 2(4): 204-240.
 • 1956 Osada górników na górze Gawroniec-Pałyga w Ćmielowie. „Dawna Kultura” 3(1): 34-40.

Zygmunt Krzak

 • 1965 Tymczasowa charakterystyka kopalni krzemienia w Świeciechowie. „Archeologia Polski” 10: 217-233.
 • 1970 Wstępna charakterystyka kopalni krzemienia w Ożarowie Opatowskim. „Archeologia Polski” 15(2): 291-303.
 • 1978 Die Reviere des urgeschichtlichen Silexbergbaus Europa. Teil VI: Die urgeschichtlichen Feuersteingruben in Polen. „Der Anshnitt“ 30(3): 82-89.

Romulad Schild

 • 1971 Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. „Folia Quaternalia” 39: 1-61.
 • 1976 Flint mining and trade in Polish prehistory as seen from the perspective of the chocolate flint of Central Europe. A second approach. „Acta Archaeologica Carpathica” 16:147-177.
 • 1987 The exploitation of chocolate flint in Central Europe. In The human uses flint and chert. Proceedings of the fourth international flint symposium held at Brighton Polytechnic 10-15 April 1983, G. de G. Sieveking and M.H. Newcomer (eds.), 137-149. Cambridge.

Bogdan Balcer

 • 1975 Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka, rozprzestrzenienie. Wrocław.
 • 1976 Position and stratigraphy of flint deposits, development of exploitation and importance of the Świeciechów flint in prehistory. „Acta Archaeologica Carphatica” 16:179-199.
 • 2002 Ćmielów - Krzemionki - Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia, Warszawa.

Romuald Schild, Halina Królik, Jadwiga Mościbrodzka

 • 1977 Kopalnia krzemienia czekoladowego z przełomu neolitu i epoki brązu w Polanach Koloniach, Wrocław.

Romuald Schild, Halina Królik, Maria Marczak

 • 1985 Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie, Wrocław.

Maria Chmielewska

 • 1988 The Early Bronze Age flint mine at site II, Polany, Radom District. „Przegląd Archeologiczny” 35: 139-181.

Romuald Schild, Zofia Sulgostowska (red.)

 • 1997 Man and Flint, Warszawa.