Samodzielna Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia / Pracownicy