Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych / Zespoły

Zespół B.1

Badania nad prahistorią i  wczesnymi cywilizacjami Afryki 

Kierownik Zespołu: 
dr Przemysław Bobrowski

Działalność


tekst polski

Pracownicy

  • dr Przemysław Bobrowski

  • dr Maciej Jórdeczka

  • dr Agnieszka Czekaj-Zastawny

  • dr Jacek Kabaciński

  • dr hab. Maria Lityńska-Zając prof. nadzw. IAE PAN

  • dr Marta Osypińska71&Itemid=2055&lang=pl"}

  • mgr Joanna Sawicka

 

Publikacje

Aktualności