Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych / Zespoły

Zespół B.1

Badania nad prahistorią i  wczesnymi cywilizacjami Afryki 

Kierownik Zespołu: 
dr Przemysław Bobrowski

Zespół B.2

Polska Piastów: społeczeństwo i kultura

Kierownik Zespołu:
dr hab. Michał Kara