Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych / Zespoły

Zespół A.1

Kultura starożytnej Grecji i Rzymu

Kierownik Zespołu:
dr hab. Krzysztof Nowicki, prof. nadzw. IAE PAN 

Zespół A.2

Wczesne etapy cywilizacji człowieka na Niżu Europejskim

Kierownik Zespołu: 
dr hab. Jacek Kabaciński prof. IAE PAN

Zespół A.3

Między Bałtykiem i Adriatykiem: ludzie, idee, rzeczy

 Kierownik Zespołu: 
dr Tomasz Purowski

Zespół A.4

Zespół do Badań Regionalnych (ZeBRa)

Kierownik Zespołu: 
dr Tadeusz Baranowski

Zespół A.5

Oddziaływania międzykulturowe i międzyetniczne

Kierownik Zespołu:
prof. dr hab. Andrzej Buko

Zadanie A.6

Zadanie bez zespołowe 

dr Hanna Kowalewska-Marszałek

Zadanie A.7

Zadanie bez zespołowe 

 
mgr Dorota Cyngot

Zadanie A.8

Archeologiczne problemy badań pograniczy etniczno-kulturowych prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński,
prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk,
Dariusz Wach

Zadanie A.9

Receptury garncarskie w epoce żelaza w Europie Środkowej

 
mgr Urszula Kobylińska

Zadanie A.10

Teoria i praktyka konserwacji dziedzictwa kulturowego


prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, Dariusz Wach