Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych / Działalność


Ośrodek  grupuje badaczy działających  do reformy struktury IAE w następujących  Zakładach IAE PAN z siedzibą w Warszawie

Zakładzie Archeologii Antycznej

Zakładzie Archeologii Mazowsza i Podlasia

Zakładzie Archeologii Średniowiecznej

Zakładzie Epoki Kamienia

Badacze zatrudnieni w Ośrodku - archeologowie oraz przedstawiciele nauk przyrodniczych, których miejscem pracy są Oddziały IAE z siedzibą w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie są skupieni w pięciu Zespołach.
Realizują oni zadania badawcze obejmujące szeroki zakres chronologiczny (od paleolitu po średniowiecze) oraz rozległy, europejski zasięg terytorialny.