OŚRODKI

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych


Kierownik Ośrodka:
dr Hanna Kowalewska-Marszałek


Warszawa, Al. Solidarności 105
tel.   (+48 22) 620 28 81 ÷ 86                               
email:

Home Ośrodki Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych