Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych / Zespoły

Zespół H.2

Krajobraz kulturowy w średniowieczu i czasach nowożytnych – struktury osadnicze i organizacja gospodarcza ziem Europy Środkowej

 

 

 Kierownik Zespołu dr Monika Saczyńska

Charakterystyka działalnośći

Zespół realizuje temat wiodący: Struktury osadnicze i organizacja gospodarcza ziem Europy Środkowej.

Członkowie zespołu opracowują obecnie następujące tematy:

  1. Ruch fundacji parafialnych w miastach Rusi Koronnej do końca XV wieku (dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAE PAN);
  2. Szlacheckie fundacje na rzecz kościoła w Małopolsce w późnym średniowieczu (dr Monika Saczyńska);
  3. Podstawy materialne funkcjonowania organizacji kościelnej w Polsce i Czechach, XI-XIII w. (dr Marcin Pauk);
  4. Gospodarka komunalna w rachunkach Krakowa w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności (dr hab. Urszula Sowina, prof. IAE PAN).

Efektem prac będą monografie poszczególnych zagadnień.

Konferencje:

Obecni Członkowie zespołu (dr Marcin Pauk, dr Monika Saczyńska, później także dr Ewa Wółkiewicz), działając w strukturach Zakładu Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych IAE PAN,  zapoczątkowali w 2006 roku cykl spotkań naukowych zatytułowany „Kultura materialna a historia społeczna”. Do tej pory zostały zorganizowane następujące konferencje:

  • „Dom, majątek, klient, sługa - manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej w Europie (XIII-XIX wiek)” (Warszawa, 28-29.09.2006).
  • „Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych” (Warszawa, 27-28.09.2010; wraz z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie).

Cykl będzie kontynuowany.

Publikacje

Aktualności