Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych / Zespoły

Zespół H.1

Siedziby mieszkalne i obronne w Polsce średniowiecznej i nowożytnej – założenia, formy, wyposażenie

 

 

 Kierownik Zespołu: dr Maria Dąbrowska

Działalność

Główny cel badawczy:

Przygotowywane opracowania są realizacją tematu wiodącego:  Założenia, formy terenowe i wyposażenie siedzib mieszkalnych i obronnych w Polsce średniowiecznej i nowożytnej.

Członkowie Zespołu opracowują następujące tematy:

  1. Typy i motywy zdobnicze na kaflach i piecach gotyckich, renesansowych i barokowych z ziem polskich (dr Maria Dąbrowska).
  2. Tykocin. Gród – zamek – twierdza na pograniczu polsko-litewskim w XV – XVII wieku (mgr Wacław Wojciech Bis).
  3. Naczynia ceramiczne z zamku w Tykocinie – importy i wytwórczość lokalna w XV – XVIII wieku (mgr Magdalena Bis).

Planowane rezultaty:

Efektem końcowym będą zaplanowane monografie.

Publikacje

Aktualności

Galeria