Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych / Zespoły

Zespół H.1

Siedziby mieszkalne i obronne w Polsce średniowiecznej i nowożytnej – założenia, formy, wyposażenie

 

 

 Kierownik Zespołu: dr Maria Dąbrowska

Zespół H.2

Krajobraz kulturowy w średniowieczu i czasach nowożytnych – struktury osadnicze i organizacja gospodarcza ziem Europy Środkowej

 

 

 Kierownik Zespołu dr Monika Saczyńska

Zespół H.3

Ludzie i rzeczy – materialne warunki bytu w średniowieczu i czasach nowożytnych

 

 

 Kierownik Zespołu dr Olga Przybyłowicz