Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności / Zespoły

Zespół G.1

Współczesne transformacje kulturowe

Kierownik Zespołu: prof. nadzw. IAE PAN
dr hab. Jolanta Kowalska

Zespół G.2

Etniczność i wielokulturowość

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

Zespół G.3

Kultura społeczności lokalnych

Kierownik Zespołu: prof. nadzw. IAE PAN
dr hab. Róża Godula- Węcławowicz

Zespół G.4

Religijność i rytuał

Kierownik Zespołu:
dr Kamila Baraniecka-Olszewska