OŚRODKI

Zaproszenie do złozenia oferty na usługe informatyczna UZ 5/IAEPAN/19 w zakresie:

Wdrożenie platformy Open Jurnal System dla 7 czasopism i aktualizacja istyniejacej elektronicznej platformy Open Jurnal System dla 3 czasopism wraz ze wsparciem procesu wdrozenia systemu OJS.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr.1 do umowy-opis przedmiotu

Załącznik nr.1 Formularz ofertowy

Załącznik nr.3 Formularz cenowy

Załącznik nr.4 Protokół odbioru

Załącznik nr.5 Projekt umowy

Zmiana w projekcie umowy

Pytanie i odpowiedź Zamawiającego