Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami / Zespoły

Zespół F.1

Dzieje dawnego uzbrojenia

Kierownik Zespołu:

Zespół F.2

Historia włókiennictwa i stroju

Kierownik Zespołu: 
prof. dr hab. Jerzy Maik