Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami / Publikacje


 • Łęczyca wczesnośredniowieczna, t. I, Wrocław 1966, t. II, Wrocław 1989, t. III, Łódź 2003
 • T. Poklewski, Spicymierska włość grodowa w średniowieczu. Obraz gospodarczy, Łódź 1975
 • Zamki środkowopolskie, red. T. Poklewski, t. I, Łódź 1977; t. II, Wrocław 1982.
 • A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV i na pocz. XV w., Łodź 1980
 • A. Abramowicz, Dzieje zainteresowań starożytniczych w Polsce, cz. 1, Wrocław 1983; cz. 2, Wrocław 1987
 • M. Żemigała, Ogrzewanie piecowe na zamku w Bolesławcu nad Prosną w XIV - XVII w., Wrocław 1987
 • M. Blombergowa, Polscy członkowie rosyjskich towarzystw archeologicznych 1839 - 1914, Łódź 1988
 • J. Maik, Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okres rzymskiego i ze średniowiecza, Wrocław 1988
 • M. Mielczarek, Ancient Greek Coins Found in Central, Eastern and Northern Europe, Wrocław 1989
 • A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990
 • Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 - 1450, red. A. Nadolski, Łódź 1990
 • W. Świętosławski, Strzemiona średniowieczne z ziem Polski, Łódź 1990
 • A. Abramowicz, Historia archeologii polskiej, Łódź 1991
 • M. Mielczarek, Cataphracti and Clibanarii. Studies of Heavy Armoured Cavalry of the Ancient World, Łódź 1993
 • T. Poklewski, Rubież Prosny i Baryczy 1333 - 1401. Fortyfikacje stałe., Łódź 1994
 • Zamek w Koźminie, red. T. Poklewski - Koziełł, J. Nekanda - Trepka, t. I, Łódź 1949; t. II, Łódź 1995
 • M. Głosek, Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Warszawa - Łódź 1996
 • W. Świętosławski, Uzbrojenie koczowników Wielkiego Stepu w czasach ekspansji Mongołów XII - XIV w., Łódź 1996
 • J. Maik, Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu, Łódź 1997
 • A. Abramowicz, Rzeczy, idee i maski. Jacques Boucher de Perthes 1788 - 1868, Warszawa 1997
 • Budownictwo i budowniczowie w przeszłości red. A. Abramowicz, J. Maik, Łódź 2002
 • Priceless Invention of Humanity - Textiles, red. J. Maik, Łódź 2004
 • P. Strzyż Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, Łódź 2006
 • W. Świętosławski Ślady koczowników Wielkiego Stepu z X, XI i XII wieku w dorzeczach Wisły i Odry, Łódź 2006
 • M. Żemigała, Cegła w budownictwie wielkopolskim w średniowieczu, Łódź 2008
 • P. Strzyż, Płowce 1331, Warszawa 2009
 • P. Strzyż, Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne, Łódź 2011
 • T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź 2012
 • J. Maik, Włókiennictwo kultury wielbarskiej, Łódź 2012