Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich / Zespoły

Zespół C.1

Pomorze i ziemie nadbałtyckie w okresie pomiędzy I a XVI w.

Kierownik Zespołu: 
Prof. dr hab. Marian Rębkowski