Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn / Zespoły

Zespół E.1

Początki rolnictwa wyżyn lessowych i obszarów górskich oraz antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego

 

Zespół E.2

Formy kultu, religii i organizacji społecznej w pradziejach i średniowieczu

 

Kierownik Zespołu: 
prof. dr hab. Sławomir Kadrow

Zespół E.3

Eksploatacja i wykorzystanie surowców w pradziejach i średniowieczu

 

Kierownik Zespołu: 
prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak