Laboratoriu bio- i archeometrii PAN / Zespoły

Zespół I.1

Człowiek a środowisko

Kierownik Zespołu:

Zespół I.2

Zespół Dokumentacja stanowisk i zabytków archeologicznych

Kierownik Zespołu: