Współpraca Naukowa


W 2011 r. realizowano 24 umowy o współpracy podpisane przez PAN lub przez IAE PAN z partnerami zagranicznymi z 14 krajów Azji i Europy. Dzięki nim możliwa jest m.in. kontynuacja badań dotyczących oddziaływań międzykulturowych (na różnych obszarach i w różnych okresach dziejów). Prowadzone są badania porównawcze obejmujące przede wszystkim wybrane regiony Europy Środkowej i Bałkanów. Efektem wspólnych prac jest także wypracowywanie nowych metod badawczych, dotyczących starożytnego i średniowiecznego szklarstwa i garncarstwa (współpraca polsko-francuska; polsko-hiszpańska i polsko-słowacka) lub wspólne badania terenowe w Polsce, Niemczech, Czarnogórze i Grecji. Efekty współpracy widoczne są w publikacjach oraz wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach.

Zakres sformalizowanej współpracy naukowej jest jednak niewystarczający, by zapewnić realizację wszystkich tych zadań planowych pracowników IAE PAN, które wymagają kontaktów z ośrodkami zagranicznymi. Dlatego Instytut prowadzi politykę wspierania finansowego wyjazdów za granicę. Instytucje, z którymi współpracują pracownicy IAE PAN to m.in. Aarhus University w Danii; American School of Classical Studies at Athens; British School at Athens; Instytut Etnologii Czeskiej Akademii Nauk; Instytut Etnologii Słowackiej Akademii Nauk; KD Ephorate of Antiquities for East Crete; Institute for the Aegean Prehistory, Philadelphia; Ludwig-Maksimilians-Universität München, Insitut für Klassische Archäologie; Instytut Sztuki, Folkloru i Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. M.T. Rylskiego w Kijowie; Naturhistorisches Museum w Wiedniu; Österreichisches Staatsarchiv, Wiedeń; Service public de Wallonie ; John Cabot University w Rzymie; Universität zu Köln, Institut für Ur- und Frühgeschichte; Univerzita Karlova w Pradze, Wydział Historyczny, Universidad de Cantabria Santander; Universita’ degli Studi di Venezia.

Wszelkie wyjazdy badawcze służą realizacji tematów znajdujących się bezpośrednio w planach Instytutu, lub planowaniu nowych zadań. Dają one możliwość przeprowadzenie wysoce specjalistycznych analiz, prowadzenia terenowych badań archeologicznych lub etnologicznych, wymianę literatury fachowej i doświadczeń badawczych, przeprowadzania kwerend bibliotecznych i archiwalnych, przygotowania wspólnych publikacji, kontaktu z niedostępnym w Polsce piśmiennictwem, kolekcjami muzealnymi, zespołami map, katalogów i inwentarzy, wymiany doświadczeń, jak też zapoznania się z nowoczesnymi systemami ochrony zabytków archeologicznych, technikami badań i opracowywania pozyskanych źródeł oraz sposobów wprowadzania nowych metod badawczych. Niezbędnym elementem współczesnych badań humanistycznych jest sięganie po materiał porównawczy, pozwalający należycie sytuować własne badania jak też poszerzać kwestionariusz pytań lub korzystać z najnowszych osiągnięć metodologicznych. Każdy wyjazd sprzyja też promocji rodzimej nauki. Jest znakomitą okazją do prezentacji osiągnięć badaczy za granicą i nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować kolejnymi umowami i wspólnymi badaniami. O uznaniu dla dorobku wielu osób pracujących w Instytucie świadczy m.in. ich udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych kongresów i konferencji, w zagranicznych stowarzyszeniach i instytucjach, jak też w międzynarodowych projektach badawczych.

 

Home Instytut Współpraca Naukowa