Home Instytut Przetargi Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na Dostawę sprzętu informatycznego i sprzętu do digitalizacji ZP-1/IAiEPAN/19