Home Instytut Przetargi Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę aparatu fotograficznego z dodatkowym wyposażeniem UZ-13/IAiEPAN/18