Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak sprawy ZP-1/IAIEPAN/18 na:

Dokończenie robót budowlanych w zakresie wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej,sieci komputerowej i instalacji teletechnicznych w zabytkowym budynku

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.07.2018 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.08.2018 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.09.2018 r.

SIWZ

Zmiana SIWZ z dnia 31.07.2018 r

Zmiana SIWZ z dnia 09.08.2018 r

Zmiana SIWZ z dnia 03.09.2018 r.

Załącznik nr.1 formularz oferty

Załącznik nr.2 oświadczenie wykonawcy i wykaz osób

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy składane na wezwanie

Załącznik nr.4 wzór umowy

Załącznik nr.5 projekt instalacji elektrycznej i STWIOR

Załącznik nr.6 projekt sieci LAN i instalacji technicznych +ppoż

Załącznik nr.7 przedmiar instalacji elektrycznej

Załącznik nr 8 przedmiar sieci LAN iinstalacji teletechnicznej

Załącznik nr.9 przedmiar instlacji elektrycznej-dokończenie robót

Załącznik nr 10 przedmiar sieci LAN i teletechnicznej -dokończenie robót

Załącznik nr.11 inwentaryzacja robót przerwanych cz.1

Załącznik nr.11 inwentaryzacja robót przerwanych cz.2

Do załącznika 11w części 1 i 2 dokumentacja zdjęciowa z inwentaryzacji robót przerwanych w zakresie instalacji elektrycznych  i teletechnicznych jest dostępna u Zamawiającego na płycie DVD na pisemny wniosek Wykonawcy.

Załącznik nr.12 inwentaryzacja robót przerwanych - opracow.wyników

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Home Instytut Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak sprawy ZP-1/IAiEPAN/18