Pracownicy Instytutu

Filtr
Pokaż # 
Nazwisko Stanowisko Ośrodek
Janeczek Andrzej , dr hab. prof. IAE PAN Kierownik Ośrodka Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Janowski Andrzej Stanisław , dr hab. prof. IAE PAN P.O. Kierownik Ośrodka Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich
Jarosz Paweł, dr Asystent Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn
Jórdeczka Maciej, dr Archeolog Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Kabaciński Jacek, dr hab. prof. IAE PAN Profesor nadzwyczajny Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Kabzińska- Stawarz Iwona, prof. dr hab. Profesor zwyczajny Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności
Kaczmarek-Subramanian Alina , mgr Etnolog Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności
Kaliński Waldemar Mechanik Laboratorium Bio- i Archeometrii PAN
Kamyszek Lidia, mgr Archeolog Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Kara Michał, dr hab. prof. IAE PAN Profesor nadzwyczajny Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Kędzierski Adam Piotr, dr Archeolog Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
Kerneder-Gubała Katarzyna, mgr Asystent Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
Klonder Andrzej Edmund, prof. dr hab. Profesor zwyczajny Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Kolenda Justyna Małgorzata, dr Adiunkt Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Kość- Ryżko Katarzyna Emilia, dr hab. prof. IAE PAN Prof. nadzwyczajny Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności
Kosiorek Jakub, mgr Historyk Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Kowalewska- Marszałek Hanna, dr Starszy dokumentalista Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
Kowalska Anna Bogumiła, dr Adiunkt Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich
Krasnodębski Dariusz, mgr Archeolog Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
Kruk Janusz, prof. dr hab. Profesor zwyczajny Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn