Pracownicy Instytutu

Bis Wojciech, mgr

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Archeolog

Adres:
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 22 620 28 84 wew. 123

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Instytut Archeologii UW, 1992-1997; specjalizacja: archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych,, tytuł pracy magisterskiej: Nowe spojrzenie na późnośredniowieczne piece typu hypocaustum z terenu ziem Polski (1998), promotor;prof. dr hab. Jerzy Kruppé.

Języki obce

 • język angielski- w stopniu dostatecznym
 • język niemiecki- w stopniu dostatecznym

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka i obszar geograficzny: późne średniowiecze i nowożytność, Polska, Europa Środkowa i Wschodnia.
 • zagadnienia: wojskowość, budownictwo obronne, ogrzewanie typu hypocaustum, ceramika budowlana, architektura.

Zakończone projekty badawcze:

1) Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 1H01H 049 27), pt. Zamek w Tykocinie na pograniczu polsko-litewskim w świetle badań archeologicznych.

 • lata realizacji projektu; 2004-2006
 • funkcja w zespole projektowym; wykonawca
 • jednostka organizująca projekt: IAE PAN
 • kierownik projektu; Magdalena Bis
 • publikacje dotyczące projektu; Bis, M. and W. Bis, 2006. Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie 2001-2005, In Czas na Podlaskie, Tykocin. Referaty z sesji historycznej 492 rocznica urodzin województwa podlaskiego Tykocin, 3 września 2005 r.. Pacholska B. (ed.), 33-44. Białystok.; Bis, M. and W. Bis, 2006. Archeologia na zamku w Tykocinie - problemy i postulaty badawcze, In Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne. H. Karwowska and A. Andrzejewski (eds.), 221-230. Białystok.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

Projekt badawczy Nr 11H 11 021080 pt. Vetera  et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi.
Zadanie nr 6: Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1962 i 1999-2007.

 • lata realizacji projektu; 2012-2014
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAE PAN
 • funkcja w zespole; kierownik
 • kierownik projektu;prof. dr hab. Zofia Sulgostowska
 • opis projektu: tytuł tomu (redaktor/rzy):Tykocin - zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007, red. Magdalena Bis, Wojciech Bis; typ stanowiska: gród - zamek - twierdza, późne średniowiecze i okres nowożytny (XV-XVIII w.); treść planowanego opracowania (ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod): W przygotowywanym opracowaniu omówione zostaną dzieje założenia zamkowego w Tykocinie, począwszy od obronnej siedziby rodu Gasztołdów, istniejącej tu u schyłku średniowiecza, oraz zamku renesansowego wzniesionego przez króla Zygmunta Augusta, po XVII-wieczną twierdzę. Odtworzone zostaną na podstawie rezultatów badań archeologicznych przeprowadzonych tu w latach 1961-1963 przez Jerzego Kruppé, Mirosławę Gajewską i Sławomirę Ciepielę (IHKM PAN), a w latach 1999-2007 przez Magdalenę Bis i Wojciecha Bisa (IAE PAN). Uzupełnią je wyniki badań architektonicznych oraz informacje zebrane ze źródeł pisanych i ikonograficznych. Przedmiotem analizy będzie przede wszystkim rozplanowanie przestrzenne zamku, fazy jego rozbudowy oraz zmiany zachodzące w tym zakresie od XV do XVIII w. Uzupełnią je rozważania nad powstaniem i rozwojem umocnień tykocińskich na tle dawnej sztuki fortyfikacyjnej. Umożliwią one weryfikację niektórych hipotez stawianych przez historyków i historyków architektury. Dokonana zostanie analiza odsłoniętych reliktów zabudowy drewnianej i murowanej oraz związanych z nimi warstw archeologicznych. Znaczną część opracowania stanowić będzie analiza wielu (prawie dziewięćdziesięciu tysięcy fragmentów) różnorodnych ruchomych zabytków wydobytych w czasie prac wykopaliskowych. Ich opis uzupełniać będzie dokumentacja rysunkowa i fotograficzna oraz rezultaty ekspertyz specjalistycznych. Wykonane one zostaną przy zastosowaniu metod i technik badawczych właściwych dla każdej z dyscyplin. Istotne są zwłaszcza analizy dendrochronologiczne próbek drewna, analizy ceramiki i metaloznawcze, oraz archeozoologiczne pozyskanych kości zwierzęcych. Znaleziska te to przedmioty używane przez dawnych mieszkańców zamku (m.in. naczynia ceramiczne i szklane, elementy stroju i uzbrojenia, sztućce, narzędzia gospodarskie), lub stanowiące część nieruchomego wyposażenia wnętrz (w tym kafle, okucia, zawiasy), jak również resztki pożywienia (szczątki osteologiczne). Ten liczny i urozmaicony zasób źródeł jest cenny nie tylko dla poznania przeszłości i warunków życia na tykocińskim zamku, ale również dla archeologii okresu schyłku średniowiecza i nowożytności. Wypełni on lukę w stanie badań nad źródłoznawstwem tego okresu w odniesieniu do Podlasia.

 Praktyka terenowa:

 • Udział w licznych badaniach archeologicznych na rozmaitych stanowiskach głównie późnośredniowiecznych i nowożytnych na obszarze Polski:
  • na terenie założenia zamkowego i miasta w Pucku, woj. pomorskie (1995-1997),
  • miasta Płocka, woj. mazowieckie (1996; 2009),
  • Pałacu Jabłonowskich w Warszawie (1996),
  • Koszar Artylerii Koronnej w Warszawie (1997),
  • kościoła św. Katarzyny i cmentarza przykościelnego na Służewie w Warszawie (1997-2001),
  • Przedzamcza Północnego zamku krzyżackiego w Malborku, woj. pomorskie (2001-2008),
  • pałacu w Radziejowicach, woj. mazowieckie (2005-2006),
  • założenia zamkowego w Tykocinie, woj. podlaskie (1999-2007),
  • Pałacu Brühla na Młocinach w Warszawie (2009),
  • dworu w Waniewie, woj. podlaskie (2009)
 • funkcja;  kierownik badań lub wykonawca
 • kierownik badań, dr M. Dąbrowska, mgr A. Gołembnik, prof. dr hab. J. Kruppé, mgr M. Milewska
 • jednostka organizująca: IAE PAN, Fundacja Służewska, Muzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
  • Zakład Historii Kultury Materialnej, od 2004 r.- archeolog

 Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (od 2011 r.)

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • Konferencja „Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych”, w Małkocinie, 9-11 maja 2012 r., referat [z M. Bis] - „Trzy puzdra z kaftiorami… i insze rzeczy. O nowożytnych wyrobach importowanych na tykocińskim zamku”.
  • „Rezydencja królewska w dobie nowożytnej - przykład Tykocina”, 31.05.2011 r., w Tykocinie, referat - „Zamek w Tykocinie w świetle najnowszych badań archeologicznych”.
  • „Badania archeologiczne Warszawy w pierwszej dekadzie XXI wieku”, 10.06.2011 r. w Warszawie, referat [z M. Bis] - „Założenie parkowo-pałacowe Brühla na Młocinach - wyniki badań archeologicznych z 2010 r.”
  • „Kościół i parafia pw. św. Katarzyny na Służewie - dzieje dawne i nowsze”, 07-08.11.2011 r., w Warszawie, referat [z M. Bis] - „Cmentarz przy kościele św. Katarzyny w świetle badań archeologicznych”.
  • “Spotkanie archeologów-mediewistów IAE PAN”, 28-29.03.2007 r., we Wrocławiu, referat [z M. Bis] - „Tykocin - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Rezultaty i możliwości badań”.
  • Konferencja “Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od okresu wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne”, 25-26.05.2006 r., w Supraślu,referat [z M. Bis] - „Archeologia na zamku w Tykocinie – problemy i postulaty badawcze”.
  • „Sesja Historyczna z okazji 492. rocznicy urodzin Województwa Podlaskiego oraz 580-lecia Tykocina”, 03.09.2005 r., w Tykocinie, woj. podlaskie, referat [z M. Bis] - „Archeologiczne badania na zamku w Tykocinie”.
  • „Warsztaty Kaflarskie”, 03.2005 r., w Warszawie, komunikat [z M. Bis] - „Wybrane kafle z badań na zamku w Tykocinie”.
  • Konferencja „Badania archeologiczne na Lubelszczyźnie, Wołyniu i Polesiu w roku 2002”, 15-16.05.2003 r., w Chełmie, referat [z M. Bis] - „Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie, w latach 2001-2002”.
  • „Warsztaty Kaflarskie” 05.2002 r., w Warszawie, komunikat [z M. Bis] - „Kafle garnkowe z badań na zamku w Tykocinie”.
  • Konferencja „Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi. Sezony 2000-2001”, 06-07.12.2001 r., w Białymstoku, referat [z M. Bis] - „Wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych na zamku w Tykocinie w 2001 roku”.
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
  • Projekt i administrowanie stroną internetową www.wykopaliska.pl zawierającą informacje o badaniach archeologicznych prowadzonych na zamkach: w Tykocinie, Malborku, w Waniewie i na terenie założenia pałacowo-parkowego w Młocinach w Warszawie.
  • Projekt, wykonanie i administrowanie stroną internetową  „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”: www.iaepan.edu.pl/czasopisma/kwartalnik
  • Stała współpraca z członkami Podlaskiej Brygady Rekonstrukcji działającej w Tykocinie, zajmującej się badaniem i odtwarzaniem realiów XVII-wiecznej wojskowości - wyszukiwanie materiałów źródłowych, konsultacje naukowe, oraz z Osowieckim Towarzystwem Fortyfikacyjnym ,działającym w Twierdzy Osowiec.
  • Wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej na temat badań wykopaliskowych na zamku w Tykocinie (23.02.2009 r.), zamieszczony na stronie  www.naukawpolsce.pap.pl

Bibliografia

 • 2002

Bis, M. and W. Bis. 2002. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na zamku w Tykocinie w 2001 roku. In Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001. M. Karczewska and M. Karczewski (eds). 293-302. Białystok.

 • 2003

Bis, W. 2003. Ze studiów nad piecami typu hypocaustum z terenu ziem Polski. Architectus. 1-2 (13-14): 3-28.

 • 2004

Bis, M. and W. Bis. 2004. Tykocin, gm. loco, woj. podlaskie (moneta nowożytna). Wiadomości Numizmatyczne. 48: 229.

 • 2006

Bis, M. and W. Bis, 2006. Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie 2001-2005, In Czas na Podlaskie, Tykocin. Referaty z sesji historycznej 492 rocznica urodzin województwa podlaskiego Tykocin, 3 września 2005 r.. Pacholska B. (ed.), 33-44. Białystok.

Bis, M. and W. Bis, 2006. Archeologia na zamku w Tykocinie - problemy i postulaty badawcze, In Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne. H. Karwowska and A. Andrzejewski (eds.), 221-230. Białystok.

 • 2007

Bis, W. 2007. Nowożytna łaźnia dworska w Radziejowicach. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 55: 141-159.

Bis, M. and W. Bis, 2007. Tykocin - miasto, zamek i twierdza na pograniczu polsko-litewskim. In Kalejdoskop nauki. Przegląd wybranych projektów badawczych prowadzonych przez instytucje naukowe w Polsce. I. Iłowiecka-Tańska (ed.), 21. Warszawa.

 •  2008

 Bis, M. and W. Bis, 2008. Konferencja naukowa „Homo fabricator. Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej”, Warszawa, 8-9 listopada 2007 roku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 56: 256-261.

 • 2010

Bis, W. 2010 (rec.). Supryn, M. Archeologia zamku w Janowcu. Dzieje budowli w świetle badań archeologicznych z lat 1976-2001. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 58: 323-325.

Bis, W. 2010 (rec.). Cieśla, M. Broń renesansowa na Śląsku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 58: 326-327.

Bis M. and W. Bis and P. Michalik. 2010. „Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych”, Warszawa, 27-28 września 2010 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 58: 469-477.

 • 2011

Bis, W. 2011(rec.). Ossowski, W. Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce. Studium archeologiczne. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 59: 266-270.

Bis, W. 2011(rec.). Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym. P. Kucypera and P. Pudło and G. Żabiński (eds). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 59: 266-270.

 • 2012

Bis, M. and W. Bis, 2012. Średniowieczny i nowożytny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w świetle badań archeologicznych. In Kościół i parafia p.w. Św. Katarzyny na Służewie - dzieje dawne i nowsze. Warszawa.

Bis, M. and W. Bis, 2012. Założenie pałacowo-parkowe Brühla na Młocinach - wyniki badań archeologicznych z 2010 r. Z otchłani wieków 66.

Bis, M. and W. Bis, 2012. Badania archeologiczne z zakresu późnego średniowiecza i nowożytności na Mazowszu w latach 1989-2009. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 60: 133-148.